ZERBITZUAK Enpresak aholkatzen...

AGUEDA ASESORESen eskaintzen ditugun zerbitzuen artean erantzun sorta erabateko eta oparoena aurkitu ahal izango duzu.

Gure bezeroen beharrak asetzeko, goi mailako langile gaituak ditugu.

Helburu garrantzitsuena zure eskuetan aukera fiskal hoberena jartzea da, momenturo indarreko arautegira moldatzen, zerga-kargak minimizatzen.

Zerbitzu Fiskalak

 • Elkarte eraketa, gizarte izendapenak, estatutu prestaketa.

 • Zerga-altak, zerga identifikazio zenbakiaren lorbidea.

 • Zerga aitorpen guztienprestaketa eta aurkezpena.

 • Kontularitza ofiziala.

 • Derrigorrezko erregistro liburuen prestaketa.

 • Zerga administrazioko kudeaketa organoen aurrean esku-hartzea.

 • Zerga inspekzio zerbitzuen aurrean esku-hartzea.

 • Merkataritza erregistroa.

Lan Zerbitzuak

Lan zerbitzuen arloa gizarte legediaren eremuaren kudeaketa eta aholkularitzaz arduratzen da, bezeroei komenigarrien zaien kontratazio modalitatean, laguntza eta diru-laguntzetan, langileen soldaten prestaketan eta gizarte aseguru eta kotizazio kitapenean orientatzen.
Segurtasun Sozialaren RED sisteman sartu izanak operazio gehienak on-line, geure buegoetatik, egitea ahalbidetzen du.

Kudeaketa Ohikoenak:

 • Empresen altak eta lan dokumentazioaren lorkuntza.

 • Bisita liburuak.

 • Lan hitzarmenak.

 • Altak, bajak eta gertakariak.

 • Istripu parteak.

 • Gizarte aseguruen likidazioa.

 • Soldata-orrien prestaketa, atxikipen ziurtagiria.

Kontabilitate Zerbitzuak

Kontabilitate sozialaren prestaketa, jarraipena eta analisia dira helburua, urte bukaerako kontuetarako prest egotearren ordenatuz, baita aitorpen fiskal guztien eta generalean edozein gestio organo edota ikuskariren aurrean aurkeztu beharrekoen presentazioak prestatzea ere.

Kudeaketa Ohikoenak:

 • Bezeroaren dokumentazioaren araberako kontabilitate sozialaren prestaketa eta jarraipena.

 • Aholkularitza kontablea.

 • Aitorpen tributarioen prestaketa eta likidazioa
  (BEZa, PFEZa, atxikipenak, sozietateen gaineko zerga.)

 • Administrazio tributarioaren aurrean ordezkaritza.

 • Kobroen gestioa.

ZERBITZUAK Gestoria administratiboa...

...

Zerga likidazioa

 • Trasmisio patrimonialen gaineko zerga, baita lege ekintzak ere.

 • Oinordekotza eta donazio zerga.

 • Ez egoiliaren aitorpenak.

Jabetzaren erregistroa

 • Eskrituren izen ematea.

 • Informatzeko ohar sinpleak.

 • Erregistro baieztapenak.

Merkataritza erregistroa

 • Sozietate izen emateak eta akordu sozialak.

 • Liburu ofizialen legalizazioa, baita urteko kontuen aurkezpena ere.

 • Domeinu erreserbaren izen ematea.

 • Sozietateen erregistro informeak, baieztapenak.

Udaletxeak

 • Obra baimenak.

 • Establezimentu irekiera baimenak.

 • Udal gainbalioak.

Ibilgailuak

 • Matrikulazio eta birmatrikulzioak.

 • Aholkularitza kontablea

 • Transferentziak.

 • Ibilgailuen baxak.

 • Zirkulazio zerga.

Aseguru korreduriak

Gure bulegoan badegu edozein momentutan bezeroa aholkatuko duen aseguru bitartekari titulatu bat, bezeroaren egoeraren arabera eta beti aseguru konpainia multzo bikainarekin batera, honen beharretara hobe egokituko den aseguru poliza eskuratzeko, kostu baxuenean.

Bestelako kudeaketak

AGUEDA ASESORESen ulertzen dugu ze nolako zailtasun eta nahasteak dakartzan gure bezeroentzat, denbora galtze terminoetan, mota guztitako arazo txikiak konpontzea. Horregatik, beti gaude bezeroaren esku, gure konozimenduak lagungarri izan daikezken edozein esparrutan eta beti dedikazio máximo eta jarrera hoberenarekin.

Gure bulegoan AHOLKULARI ADMINISTRATIBO ETA TRIBUTATU ESKOLATU batekin lan egiteak organismo ofizialen aurrean (trafiko, udaletxeak, erregistroak.) gestioak egiteko aukera ematen digu, gure bezeroen kontuz.

Gainera, aholkulari administrativo eskolak ahalmena ematen digu Espainia osoko profesionalek osaturiko sare bat eskura izateko, sare honen erabilerak inolako kostu gehigarririk suposatu gabe noski.

AGD Empresa Aholkularitza

Luis Mariano kalea 14, 2º-B
20302 IRUN
T. +34 943 626 988
F. +34 943 633 708
agd@agueda.eu